#6

CROSSHATCHED

Rikke Benborg, Hans Holten, Pernille With Madsen, Troels Sandegård

8th November - 7th December 2019

BONAMATIC

 

Crosshatched as a title refers to hatched road markings used to separate traffic for safety reasons. It indicates areas in public space that drivers are not allowed to enter or stop except in case of an emergency, and then only one at a time. Visually, a crosshatched area resembles a deletion, a striking out of space, making it a kind of non-space. But crosshatchings also make another space emerge, similar to how they are often used in graphics to outline or convey depth in a figure.

 

A crosshatched space is thus conceivable as a model embodying a specific kind of topology, in which a network of paths and junctions are momentarily connected. It is a provisional environment of stability and activity. In this sense it is also a model of an exhibition space, provided this is defined not as a container space, but instead as a becoming-space emerging between and out of the objects placed in it.

 

The exhibition consists of spatial collages, digital and analog video works and process-based sculpture, drawing lines between each other and mapping a field based on the work's own agency. Abasic question in the works revolves around what is happening outside or before the intervention of subjects, when systems are allowed to simply run their course. What kind of enunciations and types of space can be created outside of the man-madeuniverse? And how do they shift our own conceptions of who we are?CROSSHATCHED

Rikke Benborg, Hans Holten, Pernille With Madsen, Troels Sandegård

 

  1. november - 7. december 2019

BONAMATIC

 

Crosshatched angiver skraverede vejmarkerings striber, som bruges til at adskille trafikken på vejene af sikkerhedsgrunde. Det er steder i byrummet, hvor man kun opholder sig undtagelsesvist og en af gangen. Krydsskraveringen er visuelt både en slags sletning af rummet, samtidig med at de krydsende linjer danner et andet rum, som i grafik hvor krydsskraveringer kan give en figur kontur eller dybde.

 

Et krydsskraveret sted kan derved opfattes som model over en særlig topologi, hvor et netværk af stier og knudepunkter forbinder sig momentant. Et slags foreløbigt miljø af stabilitet og aktivitet. Det kan i den forstand også bruges som model af et udstillingsrum, hvor man ikke blot definerer rummet som en beholder, men i stedet ser det som en proces, der opstår mellem og ud af de værker, der anbringes i det.

 

Udstillingen Crosshatched er bygget op af rumlige collager, digitale og analoge videoer og procesbaseret skulptur, som krydser hinanden i en kortlægning af et felt, der opstår af værkerne selv, og tingenes eget handlingsunivers. Et gennemgående perspektiv i værkerne drejer sig om hvad der bliver til udenfor eller før subjektets indblanding, når systemer får lov til at følge deres egen bevægelse. Hvilke udsagn og rum kan der dannes uden for det menneskeskabte? Og hvad gør de ved opfattelsen af os selv?