#1

Anders Bonnesen, Eva Steen Christensen, Lise Harlev, Kasper Hesselbjerg

Peter Kruse Larsen, Truls Melin, Lise Nørholm

 

September 8 - October 6, 2018. Opening September 7 from 5-8 PM.

 

So you, too, like fruitcake?

 

This iconic quote by the Swiss author Robert Walser was allegedly the only thing he had to say when he met Lenin in Zürich during the First World War. Maybe Walser's offhand remark is still remembered today because it strikingly encapsulates the tone in many of his prose texts and Microscripts: a blend of seeming innocence and eccentric insignificance combined with speculative depths.

 

As a title of Bonamatic's exhibition Walser's remark hints at a certain tone and ambiguity also characteristic of the works in the show, where the direct and the speculative co-exist side by side: the intuitive versus the discursive, the purely conceptual versus the physically verified, pleasure and performance, diversion and management. The works are not necessarily about Robert Walser in a literal sense. But they are congenial to the curious approach to life in Walser's oevre and in-sync with his use of humour, melancholy and apparent simplicity that on reflection is often many-layered and complex.

 

This is the first exhibition at the new exhibition space Bonamatic. Located in a former shop at Bispebjerg in Copenhagen, Bonamatic will during the next two years be the centre of changing exhibitions presenting different tendencies and groupings across generational lines and predominant criteria.

 

 

 

 

So you, too, like fruitcake?


Sådan lyder et ikonisk citat af den schweiziske forfatter Robert Walser. Det var angiveligt det eneste, han havde at sige, da han mødte Lenin i Zürich under Første Verdenskrig. Walsers replik er måske blevet bevaret for eftertiden, fordi den på slående vis antyder tonen i mange af hans tekster og mikrogrammer: en blanding af umiddelbar uskyldighed og excentrisk ubetydelighed, kombineret med spekulativ dybde.


Som titel på Bonamatics udstilling peger Walsers replik på en tone og en mangetydighed, som også kendetegner værkerne, hvor det direkte og det spekulative eksisterer side om side; det intuitive over for det diskursive, det rent forestillede over for det materielt efterprøvede, nydelse og ydelse, fornøjelsen og forvaltningen. Værkerne handler altså ikke nødvendigvis om Robert Walser i direkte forstand, men de er åndsbeslægtede med tilgangen til livet i Walsers tekster og en særlig kombinatorik af humor, mistrøstighed og tilsyneladende simpelhed, som viser sig ved eftersyn at være mere kompleks og lagdelt.


Udstillingen er den første på det nye udstillingssted Bonamatic, som har til huse i et tidligere butikslokale på Bispebjerg i København. Over de næste to år, fra september 2018 til august 2020, vil Bonamatic være centrum for skiftende udstillinger og repræsentere forskellige tendenser og sammenstillinger på tværs af generationsskel og dominerende aktualitetskriterier.


Stedet har navn efter kaffemaskinen Bravilor Bonamat, som er en udbredt institutionel model. Maskinen vil være vægmonteret og en integreret del af rummet, som således vil befinde sig i en tilstand mellem galleri og kantine. Kaffemaskinen stiller spørgsmål til, hvad det er for en kontekst, vi befinder os i, samtidig med at den mere lavpraktisk forbinder rummet med nærmiljøet og byder publikum indenfor. Bonamatic er optaget af,  hvordan objekter kan anskues som en art produktive maskiner, der indgår i hinanden og producerer virkninger, som i mindre grad udgår fra kunstneren end fra kunstobjektet selv.


Bag udstillingsstedet står billedkunstnerne Jørgen Fog og Per Lunde Jørgensen.

Mere information kan findes på www.bonamatic.org eller på Facebook @bonamaticBonamatic er støttet af Statens Kunstfond og Københavns Kommunes billedkunstudvalg.


Installationshot
Installationshot
Kasper Hesselbjerg
Eva Steen Christensen
Truls Melin
Anders Bonnesen
Kasper Hesselbjerg
Lise Nørholm
Kasper Hesselbjerg